Hoofdstuk 8   De uitdaging van het bestaan  

 

Op deze pagina is aanvullend materiaal te vinden bij de Inleiding van De Uitdaging van het Bestaan. In de linkerkolom van de pagina vindt u enkele verwijzingen naar relevante sites met aanvullende informatie.

 
Relevante links
Edmund Husserl
Martin Heidegger
Peter Sloterdijk
Algemene links
   
terug naar kort inhoudsoverzicht
   
 
De zin van het bestaan   

Als ontwerp naar de toekomst

  • De zin van het zijn is niet te monopoliseren
  • Er is geen criterium aan de hand waarvan ten aanzien van de verschillende antwoorden op de vraag naar zin van het bestaan beslist kan worden.welke het juiste antwoord is
  • Fundamentalisme, nihilisme, democratie
 
   
 
   

De filosofie heeft lange tijd de intentie gehad de laatste vragen van de wetenschap te beantwoorden. Deze ‘laatste vragen’ waren die vragen waaraan de wetenschap niet toekwam. Het waren tevens de hoogste vragen omdat de vroegen naar de ‘laatste oorzaken’ van het bestaan, de principes waar het (menselijk) bestaan op terug te voeren zijn. Tot de belangrijkste van deze vragen moet de vraag naar de zin van het bestaan gerekend worden. Daar waar religie een antwoord vanuit een geloofsovertuiging geeft, probeert de filosofie een ‘rationeel’ antwoord te geven. Een antwoord dat voldoet aan de strenge regels van de logica en dat rationeel inzichtelijk is. Een dergelijk antwoord nemen we niet aan op gezag van een geloofsovertuiging maar door de dwingende kracht van de redenering en de waarheid van de in de redenering gebruikte argumenten.

Het rationele antwoord naar de zin van het bestaan, het filosofische antwoord, heeft altijd bestaan uit een systeem waarin de kosmos in z’n geheel in opgenomen en verklaard werd. Uit een dergelijk systeem volgden niet alleen de noodzaak en het begrip van het bestaan en het menselijke zijn, maar tevens de morele regels voor het bestaan, afgeleid uit het ‘natuurlijke’ zijn dat met de wereld gegeven is.

Met het antwoord wordt de zin, de betekenis van het zijn vastgelegd. De hedendaagse filosofie is tot het inzicht gekomen dat de betekenis niet vastligt in een ‘systeem’, niet gegeven is in een universum waarin van te voren al een zin voor het menselijk bestaan is vastgelegd. De betekenis van het bestaan wordt ingevuld door dat bestaan zelf.

De betekenis is de betekenis die wijzelf aan het bestaan geven. Van deze betekenisverlening door onszelf aan onze plaats in dit universum is de geschiedenis te beschrijven. Deze geschiedenis is nu juist de geschiedenis van de filosofie.

 
   
   top 

Edmund Husserl

 

Edmund Husserl, a leader of the German phenomenological movement, taught at Göttingen from 1901 until 1916, and then at Freiburg im Breisgau from 1916 to 1928. This article presents (A) his biography; (B) various strategies for interpreting his phenomenology; and (c) a survey of his major works.

   
 
   top 
Martin Heidegger

Relevante links:

  Martin Heidegger

Martin Heidegger (1889 - 1976)

is acknowledged to be one of the most original and important philosophers of the 20th century, but also the most controversial. His thinking has contributed to such diverse fields as phenomenology (Merleau-Ponty), existentialism (Sartre, Ortega y Gasset), hermeneutics (Gadamer, Ricoueur), political theory (Arendt, Marcuse), psychology (Boss, Binswanger, Rolo May), theology (Bultmann, Rahner, Tillich), and postmodernism (Derrida). His main concern was ontology or the study of being...Lees meer »


Martin Heidegger, Philosoph (site in duits)

Martin Heidegger, German existentialist...He studied under Husserl, to whom he dedicated his main work Being and Time, at the University of Freiburg...There he also became Privatdozent in 1915, and later appointed to the Rektorat. In his inaugural address he praised Hitler, for which he received much criticism. He was also a professor at Marburg in the 20's. To some philosophers, he was the acknowledged leader and central figure, and to others he was a convenient example of meaningless metaphysics or a defendant of nazism...Lees meer » (site in engels )

   
 
   top 
Peter Sloterdijk 

Relevante links:

 

Peter SloterdijkPeter Sloterdijk

In 1983 a book is published by a previously unknown author, Peter Sloterdijk, called “Critique of Cynical Reason”. After a year more than 100.000 copies have been sold, and it has become one of the best sold modern philosophical books in Germany. Moreover, it provides a new tool for the disappointed left-wing movement to act in the cynical but apparently inescapable reality of the later days of the cold war. At one stroke Sloterdijk becomes the new-born star of the Critical School in philosophy....Lees meer » (site in engels )

What is cynical reason? Peter Sloterdijk explains:
Cynicism is enlightened false consciousness. It is that modernized, unhappy consciousness, on which enlightenment has labored both successfully and in vain. It has learned its lessons in enlightenment, but it has not, and probably was not able to, put them into practice. Well-off and miserable at the same time, this consciousness no longer feels affected by any critique of ideology; its falseness is already reflexively buffered....Lees meer » (site in engels )

web-project dedicated to the work of Peter Sloterdijk (site in duits,frans)...Lees meer »

   
   
   

Algemene links: 

Bronnengids Bibliotheek Delft - Databases met artikelen e.d. veelal met directe links naar elektronische tijdschriften
Philosophy Pages
Björn's Guide to Philosophy

   
         top