Denker
Hypothesis
home het boek stellingen contact

Stellingen

Hoofdstuk 1 In de opvatting van de klassieke filosofie gold dat de zin van het bestaan gelegen is in de vereenzelviging van de mens met de natuur.
Het hoogste goed voor de mens is de deugd. De deugd bestaat in de klassieke opvatting derhalve uit het leven overeenkomstig de natuur. In de natuur is de Logos werkzaam, dus overeenkomstig de natuur betekent eveneens overeenkomstig de in de kosmos geldende wet.
De uitdaging van het bestaan is het bereiken van de hoogste deugd, dat wil zeggen: het zoveel mogelijk zich richten naar de natuur, waarbij met de natuur het natuurgebeuren wordt bedoeld waarin de wetmatigheid door de logos (de rede of de wereldziel) bepaald wordt.

De stelling in het boek is: een dergelijke opvatting over de zin van het bestaan houdt in de moderne tijd geen stand omdat het ervan uitgaat dat kennis over de 'natuur zelf' mogelijk is. Dergelijke kennis over de natuur, die kan dienen als criterium om te bepalen wat 'overeenkomstig met de natuur' is, is echter niet voorhanden.

Hoofdstuk 2  
Hoofdstuk 3  
Hoofdstuk 4  
Hoofdstuk 5  
Hoofdstuk 6  
Hoofdstuk 7  
Hoofdstuk 8  

Bent u het met deze stelling eens of oneens? Mail uw reactie.

Reacties

 

 

 

 

 

terug naar boven

     
   
Kort inhoudsoverzicht/
Achtergrond-informatie
Tijdslijn
De auteur
 
Uitgevers - De uitdaging van het bestaan - e-mail - updated 2-apr-03
Hypothesis